Tuotteet

BioComb Roof Cleaner

BioComb Puhdas Katto on kehitetty mikrobi kasvuston (sammal, jäkälä, levä) tuhoamiseen, poistoon ja antamaan pitkä aikaisen ehkäisevän vaikutuksen kasvust vastaan.

BioComb Puhdas Katto sekoitetaan veteen suhteessa 1:3, vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää vahvempaa sekoi tetta. 1 litra laimennettuna riittää n 5-7 m 2 käsittelyyn.
BioComb Puhdas Katto levitetään matalapaineruiskulla, sienellä tai siveltimellä. Liuos levitetään käsiteltävälle alueelle ja annetaan luonnon hoitaa loput l. BioComp Puhdas Katto tappaa kasvuston ja sade huuhtelee irtoavan kuolleen aineksen aikanaan pois. Katolla oleva kasvusto kuolee muutamassa tunnissa, mutta lopulli nen puhdistuminen voi kestää jopa kaksi vuotta. Ennen liuoksen levittämistä tulee helposti irtoava aines poistaa katolta. Liuoksen ehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 4 – 10 vuotta. Kuolleen kasvuston voi myös huuhdella pois seuraavana påivänä. Ympäristö on suojattava roiskeilta. Tekijän on käytettävä suojavaatteita, -käsineitä, -laseja ja –maskia. Älä levitä märälle, sateella tai sen uhatessa lähitunteina.
BioComb puhdistetaan työkaluista ja vaatteista saippu alla ja vedellä. Ei huokoiset pinnat huuhdellaan vedellä.
BioComb puhdistetaan työkaluista ja vaatteista saippualla ja vedellä. Ei huokoiset pinnat huuhdellaan vedellä.

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Jos ainetta on mennyt silmiin – huuhdeltava runsaalla vedellä ja/tai nielty, hakeuduttava heti lääkäriin ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytetään jäätymättömänä ja lasten ulot- tumattomissa. Voi aiheuttaa haitallisen pitkäai- kaisen ympäristö-vaikutuksen.

Art.no.: 1 litra IM202202
Art.no.: 5 litra IM202203