Tuotteet

BioComb Maalipesu

Poistaa tehokkaasti likaa ja rasvaa, parantaa uuden maalin tarttumista, ei tarvitse huuhdella, hlimmentää (karhentaa) pinnan.

BioComb Maalipesu on kehitetty tehokkaasti poistamaan Iikaa ja rasvaa ennen uudelleen maalausta. Tuote on emäksinen ja himmentää (karhentaa) pinnan maksimaalisen tartunnan saavuttamiseksi kaikille maaIeiIIe.Suojaa käsiteltävän alueen ympäristö. Roiskeet ei-käsiteItäviksi taıkoitetuilla alueilla huuhdellaan vedellä etsaantumisriskin vuoksi, esim. lasi ja alumiini.

BioComb Maalipesu laimennetaan veteen suhteessa 114. Liuos levitetään pinnoille sienellä, siveltimellä tai rätillä. Pintoja ei tarvitse huuhdella ennen maalausta.
Biocomb Maalipesu puhdistetaan ihosta, vaatteista ja työkaluista saippualla ja vedellä. Ei-huokoiset pinnat huuhdellaan vedellä.
Nesteet laimennettuna viemäriin tai imeytetään maahan. Tyhjät pakkaukset muovien keräykseen.

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Jos ainetta on mennyt silmiin – huuhdeltava runsaalla vedellä ja/tai nielty, hakeuduttava heti lääkäriin ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytetään jäätymättömänä ja lasten ulottumattomissa. Voi aiheuttaa haitallisen pitkäaikaisen ympäristövaikutuksen.

Art.no.: 1 litra IM202102
Art.no.: 5 litra IM202152